Cacao ceremonie ?


Een ceremonie - wat is dat ook alweer?

In alle culturen maakten ceremonies deel uit van het dagelijks leven en markeerden belangrijke momenten in de levensloop van een individu of de samenleving. Vele van die ceremonies werden vergezeld van planten of kruiden die een wezenlijk deel uitmaakten van de beleving. Een cacao ceremonie is een heel fijne manier om bewust de kracht van ceremonie (opnieuw) te beleven. De cacao is daarbij een perfecte ‘gastheer’. De werking van Cacao

Werken met een plantenmedicijn heeft veel te maken met intentie. Wat jij vraagt, jouw verlangen, daar zal door spirit rond gewerkt worden. Maar er is ook wel degelijk een rode draad te vinden in de aanpak die Cacao hanteert.


Op het fysieke vlak bevat ze veel mineralen en wordt ze gezien als echte superfood. Ze ontspant je spieren en opent de bloedvaten. Je bloed zakt meer in je lichaam. Jij zakt meer in je lichaam. Je hartslag versterkt door de theobromine en je wordt meer opgewekt. Anandamine, phenylethylamide en MAO’s, verantwoordelijk voor seratonine en dopamine productie, werken in op je hersenen. Ze zorgen voor de ervaring van ‘het roze wolkje’. Zomaar zonder zelfs te moeten geloven in spirits en energie-werk verandert je werkelijkheid.

Op een energetisch vlak helpt de spirit van Cacao je met ‘getting out of your own way’  en  ‘filling your own cup’. De werking wordt beschreven als hart-openend. Het helpt blokkades op te lossen en je energie terug te laten stromen. Het helpt om jezelf uit de weg te gaan. Je weet wel, die momenten dat ons hoofd ons eigenlijk boycot in plaats van te helpen

Ze voedt, draagt, begrijpt, knuffelt, stimuleert, enthousiasmeert, creëert met je, voor je en door je. Ze doet wat nodig is zodat jij de volgende stap in je leven kan nemen. Opeens zie je openingen waar eerst enkel muren stonden. Je wereldbeeld, je kijk op de werkelijkheid, zal langzaam van kleur/vorm veranderen. 

Door te werken in ceremonie creëer je een ruimte en tijd waar je bewust met de energetische kant van de plant aan het werk kan gaan. Het is als het ware een vat waarin de alchemie kan plaatsvinden. 


Hoe doen we dat? 

Naast het drinken en plaatsen van onze intentie(s) wordt de ceremonie ingevuld door meditatie, beweging, praten, ademwerk, enz. Dit wordt afgestemd op de groep en verschilt dus per ceremonie. De oefeningen zijn er steeds op gericht om het werk van de cacao te verdiepen en te begeleiden. Programma:

-    Verwelkoming en kennismaking

-    Openen van de ceremoniële cirkel

-    Zegenen en drinken van de cacao

-    Ondersteunende oefeningen

-    Afsluiting van de ceremonie

-    Ervaringen uitwisselen vanuit je hart


Opmerkingen:

Cacao kan door iedereen veilig geconsumeerd worden."Wat de plant voor jou exact in petto heeft is moeilijk te voorspellen. Maar het zal zeker met veel liefde, zachtheid en gedragenheid gebeuren."